سیمان ارومیه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۴۳۲۲۳۸۰۸۲ http://www.urmiacement.com/Contact-Us info@urmiacement.com آذربایجان غربی ، ارومیه ، کیلومتر 35 جاده ارومیه ، مهاباد
توضیحات
نام سمت

عبدالمجيد نيک نام جهرمي

مدیر عامل

زين العابدين تمايل

رئیس هیئت مدیره

امين غزالي

نایب رئیس هیئت مدیره

علي اکبر محسن زاده گنجي

عضو هیئت مدیره

عبدالمجيد نيک نام جهرمي

عضو هیئت مدیره

مهدي کريمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

5

خبر های این شرکت