کارخانجات پارس الکتریک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
http://www.parselectric.ir info@parselectric.ir تهران ، خیابان طالقانی ، بین ایرانشهر و فرصت ، شماره 181
توضیحات
نام سمت

محمود دربندي

مدیر عامل

زعفر تنهاپور خطبه سرا

رئیس هیئت مدیره

سالار مرادي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود دربندي

عضو هیئت مدیره

سعيد اله بداشتي

عضو هیئت مدیره

غلامرضا محمدي خجسته نژاد

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12

خبر های این شرکت