صنایع ماشینهای اداری ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه کالاهای حوزه IT و ماشینهای اداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۷۲۰ http://www.maadiran.com تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی (ایستگاه سی و دوم)، بن بست نامجو، شماره 2394
توضیحات
نام سمت

بابک ثقفي

مدیر عامل

ميرمسعود اميري

رئیس هیئت مدیره

فرخ نسيري اميري

نایب رئیس هیئت مدیره

بابک ثقفي

عضو هیئت مدیره

ابوالحسن شهراسبي

عضو هیئت مدیره

رضا سلطانزاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9