سرمایه گذاری پردیس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

کسب انتفاع بدون قضد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۸۶۷۱۷ http://www.pardisinvestment.com info@prdisnvestment.com تهران، بلوار آفریقا، پائین تر از چهارراه جهان کودک، نبش خیابان 25، ساختمتن29 آفریقا، طبقه 4
توضیحات
نام سمت

محسن نامداری

مدیر عامل

محمد تقی جمالیان

رئیس هیئت مدیره

ناصر سالار

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن نامداری

عضو هیئت مدیره

محمد باغستانی

عضو هیئت مدیره

امید پور حیدری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

33