سیمان آرتا اردبیل(سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۵۷۱ http://aacc.espandar.com/ info.aacc@espandar.com تهران، خیابان لواسانی
توضیحات
نام سمت

عادل روحی

مدیر عامل

پييرفرانسوا هاسلر

رئیس هیئت مدیره

سام بیرانوند

نایب رئیس هیئت مدیره

نيکلاس آندره ماتيس

عضو هیئت مدیره

میثم مجیری

عضو هیئت مدیره

فرزام زمانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

32