سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۴۴۱,۱۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري در صنعت توليد برق

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۱۵۰۶۱ http://www.sanainvest.com info@sanainvest.com تهران، سهروردی شمالی ، خرمشهر، خیابان گلشن، کوچه گلزار، پلاک ۲
توضیحات
نام سمت

مرتضي برومندفر

مدیر عامل

محمود اصلاني شهرستاني

رئیس هیئت مدیره

خليل بهبهاني

نایب رئیس هیئت مدیره

عادل علي بازي

عضو هیئت مدیره

مرتضي برومندفر

عضو هیئت مدیره

يوسف شادمان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

30