پشمبافی توس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۹,۴۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع مختلف پارچه های بافت تارو پودی، ژاکارد، دابی، پارچه مخمل(راشل) و گردبافت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۵۴۲۲۲۲۱ http://www.touswoollen.com info@touswoollen.com تهران -میدان آرژانتین- اول خیابان شهید احمد قیصر -ساختمان طلا -پلاک49 -طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

حميدرضاوفاداراصفهاني

مدیر عامل

علي فدوي

رئیس هیئت مدیره

بصيررحيم زاده خراساني

نایب رئیس هیئت مدیره

امير عباس فدوي

عضو هیئت مدیره

شايان باقري حريري

عضو هیئت مدیره

سيد مهدي پورکيائي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

28