سیمان داراب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليدانواع سيمان خاکستري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۴۰۵۵۲۳ http://darabcement.com info@darabcement.com تهران، خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک 245
توضیحات
نام سمت

حميد رضا متقاعدي

مدیر عامل

کيومرث موسيوند

رئیس هیئت مدیره

صمصام غنيان

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدغيثي

عضو هیئت مدیره

حميد رضا متقاعدي

عضو هیئت مدیره

مرتضي سيدصالحي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

25