دارویی و بهداشتی لقمان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۷۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

ايجادوتاسيس کارخانجات ولابراتوارهايي به منظورتهيه و توليدمواداوليه داروئي ساخت وبسته بندي انواع محصولات داروئي ،شيميايي لوازم درماني،بهداشتي،آرايشي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۰۴۱۲۱ http://loghmanpharma.com info@loghmanpharma.com تهران،کیلومتر10 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری) روبروی شرکت محور سازان
توضیحات
نام سمت

سيدحميد مصطفوي

مدیر عامل

عليرضا ظهره وند

رئیس هیئت مدیره

خسرو داوري

نایب رئیس هیئت مدیره

اميراسماعيل ثقفي نيا

عضو هیئت مدیره

سيدحميد مصطفوي

عضو هیئت مدیره

اشکان خدابخشي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15