صنعتی دریائی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تأسيس کارخانجات کشتي سازي, تأسيسات، ماشين آلات و تجهيزات لازم در خشکي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۶۳۴۰۰ http://www.sadragroup.com info@sadragroup.com نکا- کارخانه نکا -مجتمع درياى خزر ، نکا ، جنب نيروگاه شهيد
توضیحات
نام سمت

محمد رحيم دهقاني

مدیر عامل

محسن صمدي مرزوني

رئیس هیئت مدیره

محمد رحيم دهقاني

نایب رئیس هیئت مدیره

جواد زارعپور

عضو هیئت مدیره

يدالله مکاري

عضو هیئت مدیره

غلامحسين عاشقي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14