پتروشیمی فسا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث و راه اندازي و بهره برداري مجتمع هاي پتروشيمي و کارخانه هاي صنعتي 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۱۶۲۸۲۵۹۶ info@fapc.ir فارس- شهرستان فسا- کيلومتر 20 جاده فساداراب-شهر نوبندگان
توضیحات
نام سمت

وحيد پيروزفر

مدیر عامل

اسدالله حاجی زمانی

رئیس هیئت مدیره

محمود هراتیان نژادی

نایب رییس هیئت مدیره

وحید پیروزفر

عضو هیئت مدیره

مهدی ستاری نجارزاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13