سازه پویش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليدقطعات الکترونيکي خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۴۵۲۶۰ http://www.sazehpouyesh.com info@sazehpouyesh.com تهران- کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص ، خیابان عاشری ، انتهای بلوار تعاون ،پلاک ۲۴
توضیحات
نام سمت

مير غلامرضا مرتضوي

مدیر عامل

بهرام ملاحيدري ويشکائي

نایب رئیس هیئت مدیره

مير غلامرضا مرتضوي

عضو هیئت مدیره

عباس حاتمي گزني

عضو هیئت مدیره

فرهاد بدوحي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6