شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهيه،توليد،خريد،فروش،فرآوري و توزيع شير و فرآورده هاي آن و انواع محصولات پودري بر پايه لبنيات و انواع آب ميوه ونوشيدني و ساير فرآورده هاي لبني وغذايي پاستوريزه و استريليزه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۷۳۲۴۲۵۵۴۷ http://golestan.pegah.ir ACC.GLS@IRANDAIRY.IR تهران،بزرگراه آفريقا نرسيده به جهان کودک خيابان 23گاندي کوچه60
توضیحات
نام سمت

رضا کريم نژاد

مدیر عامل

محمدرضا سهرايي

رئیس هیئت مدیره

رضا کريم نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهيم نظري

عضو هیئت مدیره

سيد وحيد وحيدي

عضو هیئت مدیره

روح اله خواجه تراب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

6