عطرین نخ قم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۴۳
خدمات و محصولات

توليد نخ

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۶۱۱۰۹۱۶ http://www.atrinnakh.com info@atrinnakh.com تهران، کوی نصر، خیابان ۳۶، پلاک ۶۱
توضیحات
نام سمت

امير حسين شاه علي

مدیر عامل

حامد مقدم

رئیس هیئت مدیره

احسان صابري

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد مقدم

عضو هیئت مدیره

امير حسين شاه علي

عضو هیئت مدیره

پيمان حدادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

2