تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شرکت توليد و فروش انرژي برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق کشور به اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از کشور و بهره برداري از طريق عقد قرارداد و تحويل و يا فروش برق به طور عمده

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۴۳۵۰۱ http://www.zgpg.ir info@zgpg.ir تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن بست حافظی، پلاک 12
توضیحات
نام سمت

محمد جعفري اناري

مدیر عامل

سيد چنگيز خضري

رئیس هیئت مدیره

محمد جعفري اناري

نایب رئیس هیئت مدیره

حسام سرفرازیان

عضو هیئت مدیره

عباس دليمي اصل

عضو هیئت مدیره

مجتبی رستمی  

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8