پتروشیمی اروند

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامين مواد اوليه صنايع شيميايي و پايين دستي در بازارهاي داخلي و صادراتي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۱۰۶۵۴ http://www.arvandpvc.ir Info@Arvandpvc.ir استان خوزستان-بندر امام خميني-منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي-سايت 3 دفتر تهران: ميدان هفت تير- ابتداي خيابان كريم خان زند - ساختمان شركت ملي صنايع پتروشيمي -پلاك 46-طبقه 9
توضیحات
نام سمت

حسن نشان زاده

مدیر عامل

مهدی قارونی

رئیس هیئت مدیره

حسن نشان زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

سیدحسین سیدزاده

عضو هیئت مدیره

ابراهیم علی نژاد

عضو هیئت مدیره

ساسان طالب نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11