مجتمع فولاد خراسان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ايجاد و تاسيس کارخانجات فولادسازي ، نورد مفتول و مقاطع فولادي و صنايع وابسته و بهره برداري و توسعه آنها ، تهيه و ورود ماشين آلات ، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز و نيز صدور فرآورده ها و توليدات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۴۲۴۵۳۲۱۰ http://www.Korasansteel.com info@khorasansteel.com مشهد- بلوار فلسطين- بين فلسطين 5 و 7 ساختمان شماره 27
توضیحات
نام سمت

سيد حسين احمدي سليماني

مدیر عامل

محمد رضا يرمو شمس آبادي

رئیس هیئت مدیره

سيد حسين احمدي سليماني

عضو هیئت مدیره

سيدعبدالحميدثمره

عضو هیئت مدیره

هاشمي شجره

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت