توسعه معدنی و صنعتی صبانور

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۹۳۶,۴۲۲
خدمات و محصولات

استخراخ و دانه بندي سنگ آهن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۸۰۸۴۵ http://www.sabanour.ir info@sabanour.ir تهران، خيابان سعادت آباد، نرسيده به خروجي نيايش شرق، خيابان 26 يا حق طلب غربي، پلاک 49
توضیحات
نام سمت

محمد کلانتري

مدیر عامل

احد ايرواني تبريزي پور

رئیس هیئت مدیره

امير دانائي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا ممتاز

عضو هیئت مدیره

سيد امين مرعشي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 ذوب آهن غرب کشور

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15