کارخانجات پشمبافی افشار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

نساجي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۶۳۹۳۵۴ KPA@AFSHARTEX.COM تهران-شريعتي- پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک -طبقه 7 -واحد 74
توضیحات
نام سمت

جوادافشار

مدیر عامل

شهريار افشار يزدي

رئیس هیئت مدیره

مرزبان مرتاض

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد مهدي فقيه خراساني

عضو هیئت مدیره

محمد رضا صادقي مقدم

عضو هیئت مدیره

جوادافشار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

09

خبر های این شرکت