شرکت لیزینگ رایان سایپا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹,۰۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

واگذاری اقساطی خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۰۰۹۰۰ http://www.newsite.rayansaipa.com info@rayansaipa.com تهران-، خیابان میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و دکتر مصدق شمالی(نفت شمالی)، پلاک 209، ساختمان رایان سایپا
توضیحات

نام

سمت

مجيد باقری خوزانی

مدیر عامل

عليرضا بادکوبه ء هزاوه ء

رئیس هیئت مدیره

مهدی محمدرضايی

نایب رئیس هیئت

کامران کريمی

عضو هیئت مدیره

حامد رستگار

عضو هیئت مدیره

مجيد باقری خوزانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

5