تولیدی و صنعتی درخشان تهران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد،فروش و صادرات انواع فيلم و ورق پي وي سي ساده و چاپدار،مشمع و فيلم پلي اتيلن،ورق فوم پي وي سي،محصولات کشبافي و محصولات پليمري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۸۵۰۹۴ http://www.leatherunion.com info@leatherunion.com تهران-کيلومتر17جاده مخصوص کرج-پلاک519
توضیحات

نام

سمت

سيد ابوالقاسم عسگربيک

مدیر عامل

حسن نصيرالاسلامي

رئیس هیئت مدیره

حسن اکبري هادي

نایب رئیس هیئت

حسن جهانگيرخان

عضو هیئت مدیره

عليرضا نيلي احمدآبادي

عضو هیئت مدیره

خليل قلي پور خليلي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

4