توسعه معادن روی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۴۱۳,۹۵۰
خدمات و محصولات

اکتشاف، استخراج، بهره‌برداري و تغليظ مواد معدني.‌ – توليد و استحصال فلز روي و ديگر فلزات اساسي از معادن روي و ساير معادن کشور. – سرمايه‌گذاري و مشارکت در کارخانجات توليد روي و ديگر فلزات اساسي.‌

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۴۰۰۹۴ http://www.izmdc.com info@izmdc.com تهران -خيابان قائم مقام فراهاني- خيابان هشتم -پلاک 13
توضیحات

نام

سمت

محمود علي پور جدي

مدیر عامل

مجتبي مدرس زاده قندشتني

رئیس هیئت مدیره

مهدي محمد خاني

نایب رئیس هیئت

اسماعيل صالحي

عضو هیئت مدیره

محمد فاطميان

عضو هیئت مدیره

فرشاد صبري

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3