جوش و اکسیژن ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۳۵۰
خدمات و محصولات

تولیدکننده الکترود جوشکاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۵۱۶۵۵۱ http://www.weldica.com PRA@Weldica.com تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 253، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

حسين ابراهيميان عيدگاه

مدیر عامل

غلامرضا شوندي

رئیس هیئت مدیره

هادي ابراهيميان عيدگاه

نایب رئیس هیئت مدیره

حسين ابراهيميان عيدگاه

عضو هیئت مدیره

مجيد ابراهيميان عيدگاه

عضو هیئت مدیره

ابوالفضل يزدياني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

03