سیمان مجد خواف

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۳۰,۲۸۳
خدمات و محصولات

تولید کننده سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۱۵۴۰۵ http://www.khafcement.ir info-tehran@simankhaf.ir تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - پلاک 172
توضیحات
نام سمت

عبداله باقرنژاد نشلي

مدیر عامل

محمود مقسوم

رئیس هیئت مدیره

جواد باقرزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

وحيد شاهقاسي

عضو هیئت مدیره

عبداله باقرنژاد نشلي

عضو هیئت مدیره

عبدالرحيم ساعدي رودي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

02