زرین معدن آسیا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده خصوصی کنسانتره سرب و روی در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۱۱۶۸۴۸ http://www.azmc.ir info@azmc.ir تهران-سعادت آباد – بلوار سرو غربی – بین چهارراه سرو ومیدان کتاب پلاک۱۲۶– واحد۹
توضیحات
نام سمت

شهرام کدخدايي

مدیر عامل

حسين سليمي

رئیس هیئت مدیره

علي اکبر ولي پور

نایب رئیس هیئت مدیره

شهرام کدخدايي

عضو هیئت مدیره

فريد کوتي

عضو هیئت مدیره

رضاجميلي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

01