شرکت احیاء صنایع خراسان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۵,۶۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت عمرانی در زمینه گردشگری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۱۳۸۴۱۸۱۹۹ http://www.ehyaco.org info@ehyaco.org مشهد-خیابان سلمان فارسی - بین سلمان فارسی 4 و بلوار کلاهدوز -پلاک 99
توضیحات
نام سمت

عباس صفوي شاملو

مدیر عامل

قدير قيافه

رئیس هیئت مدیره

مجيد توکلي کوشا

نایب رئیس هیئت مدیره

جعفر حسين زاده ملکي

عضو هیئت مدیره

محمد عصاران دربان

عضو هیئت مدیره

حميد رضا دانش کاظمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

لا