پتروشیمی فن آوران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث، راه اندازی و بهره برداری واحدهای متانول ، اسید استیک و منواکسید کربن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۸۶۸۷۰ http://www.fnpcc.com تهران - خيابان گاندي جنوبي - خيابان شهيد پاليزواني (هفتم) - پلاك 18
توضیحات
نام سمت

محمد جواد بدري

مدیر عامل

جعفر جبارزاده تبريزي

رئیس هیئت مدیره

محمد جواد بدري

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس کريمي

عضو هیئت مدیره

 ويدا بيگدلي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

010

خبر های این شرکت