فولاد آلیاژی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده انواع فولاد آلیاژی در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۵۲۶۳۲۸۸ http://www.iasco.ir info@iasco.ir تهران، خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک ۵۱
توضیحات
نام سمت

علي رضا چايچي يزدي

مدیر عامل

يد اله طاهر نژاد

رئیس هیئت مدیره

ناصر سبحاني گاوگاني

نایب رئیس هیئت مدیره

 اسداله عابدي

عضو هیئت مدیره

مجيد بهرامي

عضو هیئت مدیره

علي رضا چايچي يزدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

7