پتروشیمی لاله

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۳۷۹۳۸۹ - ۸۴ http://www.lapc.ir/ laleh@nipc.net هران ، شهرک غرب ،بلوار فرحزادی ، بلوار ایوانک ،زرافشان شمالی ، خیابان خوارزم ، خیابان یکم ، گذر دوم ، پلاک 18
توضیحات
نام سمت
مسعود حاجی محمد ياسينی              مدير عامل
دكتر عليرضا غلامی رئیس هیئت مدیره
 محمد علی زردبانی نايب رئيس هيأت مديره
سيد عباس حسينی عضو هيأت مديره
محمدرضا موثقی نيا عضو هيأت مديره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 پتروشیمی مارون (هولدینگ) حقوقی 0
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 گروه صنعتی پلیمرپوشینه حقوقی 0

شرکت های زیرمجموعه