تولیدی گرانیت بهسرام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید گرانیت و سرامیک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۰۴۸۰۱ http://www.behceramtile.com اصفهان - سي و سه پل - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري اداري كوثر - طبقه دوم - واحد 420
توضیحات
نام سمت

عبدالجليل نظارات

مدیر عامل

علي احقر

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا لطف اله خواجو

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد لطــــفي

عضو هیئت مدیره

علي اصغر حسيني نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2