بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۱۷,۸۳۱
خدمات و محصولات

صادرات گل و گياه به كشورهاي آسياي ميانه و صدور خدمات فني مهندسي به اين كشورها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۷۲۱۴۰ http://www.beheshtepars.com info@beheshtepars.com تهران- شهرک قدس- فاز 3- خیابان شهید حسن سیف - کوچه دهم- پلاک 5
توضیحات
نام سمت

يعقوب خواجوند عابديني

مدیر عامل

فاطمه خواجوند عابديني

رئیس هیئت مدیره

ميلاد خواجوند عابديني

نایب رئیس هیئت مدیره

فرح رمضاني نسب

عضو هیئت مدیره

يعقوب خواجوند عابديني

عضو هیئت مدیره

ابراهيم اميرنيا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

09