سیمان فارس و خوزستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۶۲۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع سیمان و محصولات و خدمات جانبی آن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۷۲۶۰ http://www.office.fkcco.com تهران – خیابان بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه چهارم – پلاک 4
توضیحات
نام سمت

حميدرضا هوشياري

مدیر عامل

مجتبي حقيقت جو

رئیس هیئت مدیره

مجيد وفاپور

نایب رئیس هیئت مدیره

حميد فرماني باروق

عضو هیئت مدیره

حميدرضا هوشياري

عضو هیئت مدیره

غلامعباس ميرزائي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 سیمان آبیک

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

04