سیمان لارستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳۴,۸۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۷۴۹۳۹ http://www.larestancement.com info@larestancement.com تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیکنام، پلاک ۸، طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

عليرضا ميرسپاسي

مدیر عامل

ابراهيم محمد زاده

رئیس هیئت مدیره

عليرضا ميرسپاسي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن رستمي

عضو هیئت مدیره

شاهرخ زنگنه

عضو هیئت مدیره

مهدي رحماني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14