صنایع آذرآب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحی وساخت محصولات پیشرفته صنعتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۹۲۱۰۰۰ http://www.azarab.ir info@azarab.ir تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا شماره 15
توضیحات
نام سمت

حسن رضا حيدري

مدیر عامل

احمدقلعه باني

رئیس هیئت مدیره

عبدالعزيز هدايت

نایب رئیس هیئت مدیره

علي قوام پور

عضو هیئت مدیره

علي شيخ زاده

عضو هیئت مدیره

احمد گودرزي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12

خبر های این شرکت