شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۴۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید قطعات فولادی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۴۹۷۵۵ http://www.ghataat.com Info@Rolling-Mill.com تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - كوچه شهيد كلانتري
توضیحات
نام سمت

سيد تقي شهرستاني

مدیر عامل

حميد اميني

رئیس هیئت مدیره

احمد لوءلوء

نایب رئیس هیئت مدیره

حامد افساي

عضو هیئت مدیره

سيد صادق شهرستاني

عضو هیئت مدیره

سيد تقي شهرستاني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11