شرکت توسعه اقتصادی آرین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۰۶۲۳۷ تهران - خیابان ولی عصر - پایین تر از پارک ساعی - برج سرو ساعی - طبقه 17 - واحد 1706
توضیحات
نام سمت

سيدجواد احمدي نژاد

مدیر عامل

بهروز زارع

رئیس هیئت مدیره

سيد مجيد صانعي موسوي

نایب رئیس هیئت مدیره

مجتبي صميمي

عضو هیئت مدیره

عليرضا معبودي

عضو هیئت مدیره

سيدجواد احمدي نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10

خبر های این شرکت