پخش البرز (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهیه محصولات دارویی ،غذایی وبهداشتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۶۶۷۰۲۱۳۲ http://www.alborzdc.com info@alborz.org تهران خيابان حافظ بين نوفل لوشاتو و جمهوری روبروي وزارت بهداشت شماره 343 کدپستی:1131614351
توضیحات
نام پرسنل سمت
عقيل آرين نژاد فيض آبادی مدیرعامل
محمد یزدانی نایب رئیس هیئت مدیره
منصور افتخاری رییس هیئت مدیره
علی انوری عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Untitled

خبر های این شرکت