فولاد کاوه جنوب کیش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید فولاد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۷۱۶۲۱ http://www.sksco.ir info@sksco.ir تهران، شهرک غرب، فاز ۴، تقاطع خیابان فلامک شمالی و زرافشان شمالی، نبش کوچه ۷، پلاک ۱
توضیحات
نام سمت

علي دهاقين

مدیر عامل

عبدالمجيد شريفي

رئیس هیئت مدیره

هادي طاهري

نایب رئیس هیئت مدیره

علي سنگينيان

عضو هیئت مدیره

علي دهاقين

عضو هیئت مدیره

حميدرضا سلماسي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6