تابان نیرو سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعاليت در زمينه خدمات فني، مهندسي، ساخت و نگهداري و تعمير تجهيزات صنــايع انرژيتيـك

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۴۱۴۹۸۹ http://www.tabanniroo.ir tabanniroo@yahoo.com اصفهان، خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم)، بن بست انوری، کوچه ۱۰، ساختمان تابان، پلاک ۱
توضیحات
نام سمت

حسين حسن پور مقدم اصفهاني

مدیر عامل

بهزاد حقيقي

رئیس هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4

خبر های این شرکت