ذغال سنگ نگین طبس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۸۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید ذغال سنگ خام کک شو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۶۳۲۸۲۲۰۷۰ http://www.negintabas.ir info@negintabas.ir طبس - میدان معلم - بلوار ولایت - ولایت 2
توضیحات
نام سمت

حجت الله درياني

مدیر عامل

احمد دادوند

رئیس هیئت مدیره

علي جواهري نيستانکي

نایب رئیس هیئت مدیره

ناصرهاشمي طاهري

عضو هیئت مدیره

علي نصيري

عضو هیئت مدیره

مهدي حسيني منجزي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15

خبر های این شرکت