صنایع فولاد آلیاژی یزد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع قطعات و مقاطع آماده سازي شده فولادي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۵۱۷۲۵۹۰۰۱ http://www.yasico.com info@yasico.com یزد - جاده خضرآباد - جاده فولاد آلیاژی
توضیحات
نام سمت

فريد گلشن نير

مدیر عامل

بنفشه غلامي

رئیس هیئت مدیره

سيد مرتضي حسيني بندرآبادي

نایب رئیس هیئت مدیره

سميه عمو حسن

عضو هیئت مدیره

رامين کيهان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14