سیمان کارون

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۸,۸۳۳
خدمات و محصولات

مصالح ساختمانی و معدنی، محصولات سیمانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۳۳۹۲۱۱۷۱ http://www.karooncement.com info@karooncement.com اهواز - کیانپارس - خ پنجم شرقی - پ9
توضیحات
نام سمت
مهدي رحماني مدیرعامل
شاهرخ زنگنه عضو هیئت مدیره
حسن رستمي عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6

خبر های این شرکت