شرکت لامپ پارس شهاب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۶۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

اولین و بزرگترین تولیدکننده لامپ در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۲۳۱۴۲ http://www.parsshahab.com parslamp@parsshahab.com تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، شماره 49
توضیحات
نام سمت

بهمن دژاکام

مدیر عامل

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9