شرکت نوش مازندران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد آبميوه وکنسانتره مرکبات و نوشيدني هاي غير الکلي و گازدار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۲۹۱۷ https://www.nooshmazandaran.com nooshmazandaran@neda.ne مازندران -نشتارود- جاده کترا-کارخانه نوش مازندران
توضیحات
نام سمت

حسن منتظري

مدیر عامل

نصرت ذبيحي

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا افراشته

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن منتظري

عضو هیئت مدیره

امير باقرزاده

عضو هیئت مدیره

مجتبي گلعلي پورسرولات

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2