شرکت سایپا آذین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۲۲,۸۴۶
خدمات و محصولات

توليد قطعات خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۲۲۲۰۳ https://www.saipa-azin.com info@saipa-azin.com تهران، کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج، چهارراه ايران خودرو، بلوار چيتگر جنوبي خيابان زامياد خيابان گلستانک، پلاک 35
توضیحات
نام سمت

اميررضا نخعي

مدیر عامل

قاسم کمال زاده

رئیس هیئت مدیره

اسد اله عزيز آبادي

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود پروين

عضو هیئت مدیره

اميررضا نخعي

عضو هیئت مدیره

هومان مهم کار خير انديش

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1