صنایع شیمیایی سینا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۷۱۳
خدمات و محصولات

فعالیت در جهت تاسیس واحدهای شیمیایی واسطه مشتق از موادی مانند متانول و اتانول صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی مرتبط با موضوع شرکت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۲۹۹۸ https://www.sinachem.com mali@sinachem.com تهران- خیابان بخارست- خیابان ششم- پلاک 12
توضیحات
نام سمت

حسن افشارپور

مدیر عامل

محمدرضا علي رحيمي

رئیس هیئت مدیره

عباس منصوريان

نایب رئیس هیئت مدیره

 حسن افشارپور

عضو هیئت مدیره

محمدرضا بهنيا

عضو هیئت مدیره

علي مهرپورلايقي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت
  • در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد:

    مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا گفت: کاهش تولید یا صادرات را نمیتوان به همه شرکت ها تعمیم داد اما به طور کلی، صادرات با مشکل مواجه شده است.