شرکت مجتمع ترابری رهنورد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

شرکت‌های توانمند و معتبر در صنعت حمل و نقل کشور مشغول به فعاليت است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۴۱۳۰۰۹ https://www.rahnavardco.ir info@rahnavardco.ir اصفهان - خیابان سجاد - بعد از پمپ بنزین - پلاک 161 - طبقه 3
توضیحات
نام سمت

حسين اسلاميان

مدیر عامل

بهروز طاهري

رئیس هیئت مدیره

حسين اسلاميان

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن زارعي 

عضو هیئت مدیره

هادي گلزار

عضو هیئت مدیره

رضا حميدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4