سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري و هلدينگ سيمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۲۴۸۹۵ http://www.cidco.ir info@cidco.ir تهران - خيابان وليعصر(عج) - بالاتر از نيايش - خيابان ناهيد غربي - پلاک 20
توضیحات
نام سمت

مرتضي داداش

مدیر عامل

سعيد خدامرادي

رئیس هیئت مدیره

مرتضي داداش

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود سعيدي

عضو هیئت مدیره

منصور نعمتي

عضو هیئت مدیره

مهدي تابش

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت