شرکت کشت و دام قیام اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام کلیه امور مربوط به دامداری،کشاورزی، باغداری،پرورش طیور،زنبور عسل،ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از کرک،پشم،شیر و محصولات لبنی و..

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۳۸۰۴۳۳۴ ghiamparslivestock@gmail.com اصفهان _جاده اصفهان تهران _ رو به روی پلیس راه _ کیلومتر 9جاده علویجه
توضیحات
نام سمت

محسن مرتهب

مدیر عامل

خليل اله مهرابي

رئیس هیئت مدیره

محسن مرتهب

نایب رئیس هیئت مدیره

جلال تيموري

عضو هیئت مدیره

علي الله وکيل جزي

عضو هیئت مدیره

داود اکبري چالشتري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت