پتروشیمی تبریز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۹۸۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات متنوع پلیمری و شیمیایی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۴۲۸۰۰۰۰ https://www.tpco.ir info@tpco.ir تهران - خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه دهم ، پلاک 20 طبقه سوم.
توضیحات
نام سمت

سیاوش درفشی

مدیر عامل

قاسم منظری توکلی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا آقابگلو

نایب رئیس هیئت مدیره

سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری

عضو هیئت مدیره

عبدالرضا تقوی

عضو هیئت مدیره

مرتضی بیک علی زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18